Biểu trưng itself tools
itself
tools
Thực tế trong các ngôn ngữ khác nhau

Thực Tế Trong Các Ngôn Ngữ Khác Nhau

Từ Thực tế được dịch ra 104 ngôn ngữ khác nhau.

Bằng cách sử dụng công cụ này, bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụChính sách bảo mật của chúng tôi.

Giới thiệu về công cụ trực tuyến Trình Dịch Từ Đa Ngôn Ngữ

Translated Into là một công cụ cho phép bạn xem bản dịch của một từ trong 104 ngôn ngữ cùng một lúc trên một trang.

Các công cụ dịch thuật thường dịch sang một ngôn ngữ tại một thời điểm. Đôi khi sẽ hữu ích khi xem bản dịch của một từ sang nhiều ngôn ngữ mà không cần phải dịch từng ngôn ngữ một.

Đây là nơi công cụ của chúng tôi lấp đầy khoảng trống. Nó cung cấp bản dịch cho 3000 từ thông dụng nhất trong 104 ngôn ngữ. Đó là hơn 300 000 bản dịch, bao gồm 90% văn bản dưới dạng dịch từng từ.

Bằng cách dịch một từ sang nhiều ngôn ngữ khác nhau cùng một lúc, bạn có thể so sánh thú vị giữa các ngôn ngữ đó và do đó hiểu rõ hơn ý nghĩa của từ trên các nền văn hóa khác nhau.

Chúng tôi hy vọng bạn sẽ thích nó!

Quyền riêng tư được bảo vệ

Quyền riêng tư được bảo vệ

Chúng tôi phát triển các công cụ trực tuyến an toàn dựa trên đám mây hoặc thực thi cục bộ trên thiết bị của bạn. Bảo vệ quyền riêng tư của bạn là một trong những mối quan tâm chính của chúng tôi khi phát triển các công cụ của mình.

Các công cụ trực tuyến của chúng tôi thực thi cục bộ trên thiết bị của bạn không cần gửi dữ liệu của bạn (tệp, dữ liệu âm thanh hoặc video của bạn, v.v.) qua internet. Tất cả công việc được thực hiện cục bộ bởi chính trình duyệt, làm cho các công cụ này rất nhanh và an toàn. Để đạt được điều này, chúng tôi sử dụng HTML5 và WebAssembly, một dạng mã do chính trình duyệt chạy cho phép các công cụ của chúng tôi thực thi với tốc độ gần như nguyên bản.

Chúng tôi làm việc chăm chỉ để làm cho các công cụ của mình chạy cục bộ trên thiết bị của bạn vì việc tránh gửi dữ liệu qua internet sẽ an toàn hơn. Tuy nhiên, đôi khi điều này không tối ưu hoặc không thể thực hiện được đối với các công cụ chẳng hạn đòi hỏi sức mạnh xử lý cao, hiển thị bản đồ biết vị trí hiện tại của bạn hoặc cho phép bạn chia sẻ dữ liệu.

Các công cụ trực tuyến dựa trên đám mây của chúng tôi sử dụng HTTPS để mã hóa dữ liệu của bạn được gửi đến và tải xuống từ cơ sở hạ tầng đám mây của chúng tôi và chỉ bạn mới có quyền truy cập vào dữ liệu của mình (trừ khi bạn đã chọn chia sẻ). Điều này làm cho các công cụ dựa trên đám mây của chúng tôi rất an toàn.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Chính sách bảo mật của chúng tôi.
Thân thiện với môi trường

Thân thiện với môi trường

Cơ sở hạ tầng hỗ trợ internet và đám mây có tác động đến môi trường. Trên thực tế, đám mây là vô số máy chủ chạy bằng điện và việc sản xuất điện này dẫn đến lượng khí thải carbon dioxide ở các mức độ khác nhau. Chúng tôi thực hiện các chiến lược sau để đảm bảo rằng các công cụ của chúng tôi có tác động đến môi trường thấp nhất có thể.

Chúng tôi cố gắng giảm lượng dữ liệu được gửi đến và tải xuống từ internet. Bất cứ khi nào có thể, chúng tôi phát triển các công cụ trực tuyến của mình để chúng thực thi cục bộ trên thiết bị của bạn mà không cần gửi một lượng lớn dữ liệu.

Chúng tôi lưu trữ càng ít dữ liệu càng tốt (và trong thời gian yêu cầu ngắn nhất) trên cơ sở hạ tầng lưu trữ đám mây của chúng tôi.

Máy chủ của chúng tôi được mở rộng theo yêu cầu, vì vậy chúng không bao giờ sử dụng nhiều năng lượng hơn mức cần thiết.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, chúng tôi lựa chọn cẩn thận các vị trí của cơ sở hạ tầng đám mây của mình để tối đa năng lượng được sử dụng là không có carbon: ít nhất 75% năng lượng được sử dụng để cung cấp năng lượng cho máy chủ của chúng tôi là không có carbon.