Biểu trưng itself tools
itself
tools
Tuyệt quá trong các ngôn ngữ khác nhau

Tuyệt Quá Trong Các Ngôn Ngữ Khác Nhau

Từ Tuyệt quá được dịch ra 104 ngôn ngữ khác nhau.

Bằng cách sử dụng công cụ này, bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụChính sách bảo mật của chúng tôi.

Giới thiệu về công cụ trực tuyến Trình Dịch Từ Đa Ngôn Ngữ

Translated Into là một công cụ cho phép bạn xem bản dịch của một từ trong 104 ngôn ngữ cùng một lúc trên một trang.

Các công cụ dịch thuật thường dịch sang một ngôn ngữ tại một thời điểm. Đôi khi sẽ hữu ích khi xem bản dịch của một từ sang nhiều ngôn ngữ mà không cần phải dịch từng ngôn ngữ một.

Đây là nơi công cụ của chúng tôi lấp đầy khoảng trống. Nó cung cấp bản dịch cho 3000 từ thông dụng nhất trong 104 ngôn ngữ. Đó là hơn 300 000 bản dịch, bao gồm 90% văn bản dưới dạng dịch từng từ.

Bằng cách dịch một từ sang nhiều ngôn ngữ khác nhau cùng một lúc, bạn có thể so sánh thú vị giữa các ngôn ngữ đó và do đó hiểu rõ hơn ý nghĩa của từ trên các nền văn hóa khác nhau.

Chúng tôi hy vọng bạn sẽ thích nó!

Quyền riêng tư được bảo vệ

Quyền riêng tư được bảo vệ

Chúng tôi phát triển các công cụ trực tuyến an toàn dựa trên đám mây hoặc thực thi cục bộ trên thiết bị của bạn. Bảo vệ quyền riêng tư của bạn là một trong những mối quan tâm chính của chúng tôi khi phát triển các công cụ của mình.

Các công cụ trực tuyến của chúng tôi thực thi cục bộ trên thiết bị của bạn không cần gửi dữ liệu của bạn (tệp, dữ liệu âm thanh hoặc video của bạn, v.v.) qua internet. Tất cả công việc được thực hiện cục bộ bởi chính trình duyệt, làm cho các công cụ này rất nhanh và an toàn. Để đạt được điều này, chúng tôi sử dụng HTML5 và WebAssembly, một dạng mã do chính trình duyệt chạy cho phép các công cụ của chúng tôi thực thi với tốc độ gần như nguyên bản.

Chúng tôi làm việc chăm chỉ để làm cho các công cụ của mình chạy cục bộ trên thiết bị của bạn vì việc tránh gửi dữ liệu qua internet sẽ an toàn hơn. Tuy nhiên, đôi khi điều này không tối ưu hoặc không thể thực hiện được đối với các công cụ chẳng hạn đòi hỏi sức mạnh xử lý cao, hiển thị bản đồ biết vị trí hiện tại của bạn hoặc cho phép bạn chia sẻ dữ liệu.

Các công cụ trực tuyến dựa trên đám mây của chúng tôi sử dụng HTTPS để mã hóa dữ liệu của bạn được gửi đến và tải xuống từ cơ sở hạ tầng đám mây của chúng tôi và chỉ bạn mới có quyền truy cập vào dữ liệu của mình (trừ khi bạn đã chọn chia sẻ). Điều này làm cho các công cụ dựa trên đám mây của chúng tôi rất an toàn.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Chính sách bảo mật của chúng tôi.